Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Ποιότητας

Ανάπτυξη Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας

Οργάνωση εργαστηρίων δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025

Τα Χημικά και Μικροβιολογικά εργαστήρια Q&Q Analysis, όντας διαπιστευμένο εργαστήριο από το 2008, έχει όλα τα εχέγγυα και γνώση για την ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17025. Μέρος των υπηρεσιών μας αποτελεί:

  1. η καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του εργαστηρίου.
  2. Σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας (Management System).
  3. Η σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας, εγχειριδίου διαδικασιών, οδηγιών εργασίας, εντύπων εργασίας και αρχείων.
  4. Υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης πριν και μετά τη διαπίστευσή του από τον φορέα διαπίστευσης.

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων (HACCP, ISO 22000) 

Τα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Q&Q Analysis με δεκαετή παρουσία στον χώρο των τροφίμων έχει όλα τα εχέγγυα και την γνώση για την ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του HACCP και του ISO 22000. Μέρος των υπηρεσιών μας αποτελεί:

  1. Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας.
  2.  Εντοπισμός των αποκλίσεων της υφιστάμενης λειτουργίας από τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και του Προτύπου ISO 22000.
  3.  Ανάλυση επικινδυνότητας και προσδιορισμών κρίσιμων σημείων ελέγχου.
  4. Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος HACCP ή συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000.
  5. Υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης πριν και μετά την πιστοποίησή του από τον φορέα πιστοποίησης.

Πιστοποιήσεις

ΕΣΥΔ
ilac-MRA
FIL IDF
IOC
Japan
Fruit Monitoring

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Q&Q Analysis

Στόχος όλων εμάς, στα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Q&Q Analysis, είναι η παροχή ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ, ΆΜΕΣΩΝ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ υπηρεσιών αναλύσεων, ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου οι πελάτες μας, να είναι σίγουροι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής τους διαδικασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου Βόλος – 38333

+30 24210 34 119

Δε-Πα: 9πμ με 5μμ