Επιλογή Σελίδας

Νερό - Φυσικοχημικές παράμετροι

Φυσικοχημικές παράμετροι

Το νερό αποτελεί το βασικότερο είδος διατροφής για τον άνθρωπο και σύγχρονος, συμμετέχει, σε κάθε σχεδόν παραγωγική διαδικασία. Ως φυσική πρώτη ύλη, το νερό δεν αποτελεί τον καρπό μιας συγκομιδής και η ανανέωση του σε ένα περιορισμένο χώρο αποτελεί συνάρτηση των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν, των ανθρώπινων παρεμβάσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και της φυσικής προσφοράς και ζήτησης από τους χρήστες.

Οι καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων νερών που πραγματοποιούνται στα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Q&Q Analysis, έχουν ως σκοπό, τον έλεγχο της συμμόρφωσης τους με τα νομοθετημένα όρια αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε πελάτη.

Μέρος, των παρεχόμενων υπηρεσιών, χημικής ανάλυσης νερού είναι τα ακόλουθα:

pH

Αγωγιμότητα

Αλκαλικότητα

Χλώριο Υπολειμματικό

Χλωριούχα

Φωσφορικά

Οξειδωσιμότητα

Φθοριούχα

Νιτρώδη

Νιτρικά

Αζωτο Kjeldahl

Χρώμα

Γεύση

ΤΟC

Οσμή

Σκληρότητα

Κυανιούχα ολικά

Πυριτικά

Θειικά

Βρωμιούχα

Λίπη και έλαια

Οξινα ανθρακικά

Ανθρακικά

Αμμώνιο

Υδρόθειο

Aζωτο ολικό

Διαλυμένα Στερεά

Διαλελυμένο οξυγόνο

Πιστοποιήσεις

ΕΣΥΔ
ilac-MRA
FIL IDF
IOC
Japan
Fruit Monitoring

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Q&Q Analysis

Στόχος όλων εμάς, στα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Q&Q Analysis, είναι η παροχή ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ, ΆΜΕΣΩΝ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ υπηρεσιών αναλύσεων, ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου οι πελάτες μας, να είναι σίγουροι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής τους διαδικασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου Βόλος – 38333

+30 24210 34 119

Δε-Πα: 9πμ με 5μμ