Επιλογή Σελίδας

Υγρά Απόβλητα – Βιολογικοί Καθαρισμοί

Παρέχουμε ειδικά πακέτα αναλύσεων, διαμορφωμένα για κάθε τομέα της σύγχρονης βιομηχανίας αλλά και του Δημόσιου τομέα.

Υγρά Απόβλητα – Βιολογικοί Καθαρισμοί

Τα τελευταία χρόνια, η αλματώδη βιομηχανική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την πλήρη αστικοποίηση, έχει οδηγήσει σε ραγδαία παραγωγή αστικών αλλά και βιομηχανικών λυμάτων – αποβλήτων.

Ως αστικά λύματα χαρακτηρίζονται τα υγρά απόβλητα που προέρχονται κυρίως από χώρους υγιεινής ενώ ως βιομηχανικά απόβλητα χαρακτηρίζονται αυτά των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, που δημιουργούνται κατά  παραγωγική διαδικασία και μπορεί να περιέχουν υπολείμματα των υλών που χρησιμοποιούνται. Κατά επέκταση, η διάθεση των αποβλήτων σε αποδέκτη, προϋποθέτει πλήρη γνώση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων, προς εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό, δηλαδή της προστασίας του περιβάλλοντός έχουν εγκατασταθεί πανελλαδικά σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικοί καθαρισμοί).

Τα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Q&Q Analysis, παρέχει ειδικά πακέτα αναλύσεων, διαμορφωμένα για κάθε τομέα της σύγχρονης βιομηχανίας αλλά και του Δημόσιου τομέα.

Μέρος των παρεχόμενων αναλύσεων παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Βαρέα Μέταλλα

 • Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5)

 • Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)

 • Ολικό άζωτο 

 • Αμμωνία 

 • Νιτρικά

 • Ολικός Φώσφορος

 • Αιωρούμενα Στερεά

 • Ολικά διαλυμένα Στερεά

 • VSS

 • Αγωγιμότητα

 • pH

 • Βρωμιούχα

 • Κυανιούχα

 • Θειώδη

 • Επιφανειοδραστικές ουσίες

 • Λίπη Έλαια

 • Δείκτης φαινόλης

 • PAHs

 • Φυτοφάρμακα

 • BTEX

 • Υδρογονάνθρακες

 • VOCs

 • Έλεγχος οξείας τοξικότητας με Daphnia Magna

Πιστοποιήσεις

ΕΣΥΔ
ilac-MRA
FIL IDF
IOC
Japan
Fruit Monitoring

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Q&Q Analysis

Στόχος όλων εμάς, στα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Q&Q Analysis, είναι η παροχή ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ, ΆΜΕΣΩΝ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ υπηρεσιών αναλύσεων, ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου οι πελάτες μας, να είναι σίγουροι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής τους διαδικασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου Βόλος – 38333

+30 24210 34 119

Δε-Πα: 9πμ με 5μμ