Επιλογή Σελίδας

Στερεά Απόβλητα – Δοκιμές έκπλυσης

Κατηγοριοποίηση παραγόμενων αποβλήτων και έλεγχος συμμόρφωσης με τα κριτήρια αποδοχής.

Στερεά Απόβλητα – Δοκιμές έκπλυσης

Με την πρόσφατη εναρμόνιση της ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας (Η.Π. 29407/3508 /16-12-2002) με την Οδηγία 99/31 και την εφαρμογή ενιαίας αποδοχής αποβλήτων βάσει διαδικασίας κατάταξης των αποβλήτων, που είναι αποδεκτά στις διάφορες κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής, μέσω της κατάρτισης ενός τυποποιημένου συστήματος χαρακτηρισμού, δειγματοληψίας και ανάλυσης των αποβλήτων όπου περιέχονται τυποποιημένες οριακές τιμές, σύμφωνα με την 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στα ΧΥΤΑ όλης της χώρας.

Τα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Q&Q Analysis πραγματοποιούν δοκιμές, για την κατηγοριοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων και έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια αποδοχής, σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους:

  • Δοκιμή έκπλυσης σε αναλογία υγρού προς στερεού L/S = 2l/kg
  • Δοκιμή έκπλυσης σε αναλογία υγρού προς στερεού L/S = 10 l/kg
  • Δοκιμή έκπλυσης δυο σταδίων σε αναλογία υγρού προς στερεού L/S = 2l/kg και L/S = 10l/kg
  • Δοκιμή διήθησης με ανοδική ροή

Πιστοποιήσεις

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Q&Q Analysis

Στόχος όλων εμάς, στα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Q&Q Analysis, είναι η παροχή ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ, ΆΜΕΣΩΝ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ υπηρεσιών αναλύσεων, ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου οι πελάτες μας, να είναι σίγουροι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής τους διαδικασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου Βόλος – 38333

+30 24210 34 119

Δε-Πα: 9πμ με 5μμ